De algemene doelstellingen van Stichting OTO zijn:

  1. De afdeling Theater in School met zoveel mogelijk scholen laten samenwerken en hun leerlingen kennis laten maken met theater.
  2. Via Theater in School minimaal 100.000 leerlingen in het primaire en voortgezet onderwijs bereiken en kennis laten maken met theater.
  3. Theaterproducties produceren en daarvoor de productie, verkoop en marketing verzorgen. Dit alles aansluitend bij de doelgroep van de afdeling Theater in School.
  4. Het onafhankelijke platform TheaterEducatie.nl verder ontwikkelen en zorgen dat zoveel mogelijk relevante theatermakers en theaters zijn aangesloten.

De doelstellingen worden jaarlijks in het jaarplan aangepast en afgestemd voor wat betreft de lopende trajecten en hun jaardoelen.

Share This