MISSIE

Stichting OTO gelooft in kunst als educatief medium en theater en erfgoed in het bijzonder. Het is een middel om je te laten kijken voorbij dat wat je op het eerste oog ziet, tussen de regels door lezen en luisteren. Leren door te ervaren en voelen.

Stichting OTO gelooft dat theater en cultuur je in beweging zet, juist door er bij stil te staan én te kijken, ook naar de omgeving waar je opgroeit…, dan kom je vérder. Ons logo duidt de ogen waarmee je kijkt.

VISIE

Het is onze doelstelling om theater als educatief middel structureel onderdeel te laten uitmaken van het curriculum in zowel primair als voortgezet onderwijs. Waarbij de culturele activiteiten je laten ervaren wie je bent in de context van waar en met wie je opgroeit. Stichting OTO heeft drie kernactiviteiten die ieder op hun eigen wijze bijdragen aan deze doelstelling:

1. Theater in School is de landelijke georiënteerde verkoopafdeling van de stichting. We bieden persoonlijk advies en verzorgen de verkoop van educatieve voorstellingen aan scholen en theaters. Ons aanbod sluit aan op de leerplankaders en eindexamentermen. We verkopen zowel onze eigen producties als producties van andere makers.

2. Daarnaast produceren we zelf toegankelijke hoogwaardige (theater)producties voor jeugd tot en met 18 jaar. Deze producties zijn geschikt als onderdeel van het cultuuronderwijs. Omdat veel scholen niet de mogelijkheid  hebben om naar het theater toe te komen, maken wij onze producties passend voor zowel in het theater als op school, en voorzien we de producties van begeleidend lesmateriaal. Op deze manier maken we een cultuur-ervaring met educatieve verwerking mogelijk voor een grotere groep kinderen.

3. Voor het UNESCO Wereld Erfgoed Fort van Hoofddorp ontwikkelt, programmeert en stimuleert Stichting OTO de beleving van cultuurhistorie en theater, waarbij het besef van de eigen identiteit en (culturele) context centraal staan. Dit doet zij zowel met eigen aanbod als ook middels voorstellingen van andere makers. Met een bezoek aan het openlucht theater in het fort ontsluit en ontvouwt zich tegelijkertijd een blik op de eigen (lokale) geschiedenis en cultureel historische context. De lokale projecten worden allemaal voorzien van duurzaam ontwikkeld lesmateriaal zodat ze ook landelijk ingezet kunnen worden bij het ontdekken en ervaren van de eigen geschiedenis.

Share This