MEDEWERKERS

Femme Hammer
Directeur Stichting OTO / Theater in School
Femme@TheaterinSchool.nl

Nathalie Nijhuis 
Office Manager
Info@theaterinschool.nl

Sanne Zöllner
Financiële administratie
Administratie@theaterinschool.nl

ANBI & BESTUUR

Stichting OTO heeft de ANBI status. Het bestuur heeft de procedures en reglementen vastgelegd en is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.

Het bestuur bestaat uit drie personen en delegeert haar bestuurlijke taken aan de directeur Femme Hammer. Het bestuur vervult haar functie onbezoldigd.
Hans Hartog (voorzitter)
Jan Bloem (penningmeester)
Marieke van den Berg (secretaris)

Het RSIN/fiscaal nummer
813446041

Share This