Stichting OTO is in juli 2016 voortgekomen uit Stichting TOPP (opgericht in 2000) geeft scholen en educatieve instellingen advies over theatervoorstellingen die spelen in school en in schouwburgen en biedt deze ook aan. Daarnaast geeft OTO uitvoering aan productiemanagement en voert actief promotie voor theater als educatief medium.

Hiertoe verrichten wij werkzaamheden in die er specifiek op gericht zijn om scholen naar het theater toe te brengen en theater in scholen mogelijk maakt.

Theater in School (TiS): advies en verkoop aan scholen en theaters
Theater in School (TIS) is een impresariaat voortgekomen uit Van Engelenburg Theater in School, voor schoolvoorstellingen voor kinderen/ leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar (Primair- Voortgezet- en Middelbaar Beroepsonderwijs). Het impresariaat vertegenwoordigt professionele gezelschappen uit alle theaterdisciplines, die educatie bewust onderdeel maken van hun voorstellingen. Van klaslokaal tot speelzaal, van aula, gymzaal tot theaterzaal. In slechts 4 stappen kan een school, een cultuurpunt (intermediair) of theater een voorstelling boeken. Veel voorstellingen hebben eigen lesmateriaal of er is verdieping mogelijk middels aanvullende workshops.

Daarnaast richt de stichting zich op promotie en fondsenwerving: werven van duurzame partners / aangaan van verbinding met instanties en bedrijven/ algemene promotie stichting en productie: eigen nieuw oorspronkelijk te ontwikkelen educatieve producties (voorstellingen, workshops, lesmateriaal)

Share This