WERKWIJZE

Stichting OTO is in juli 2016 voortgekomen uit Stichting TOPP (opgericht in 2000) geeft scholen en educatieve instellingen advies over theatervoorstellingen die spelen in school en in schouwburgen en biedt deze ook aan. Daarnaast geeft OTO uitvoering aan productiemanagement en voert actief promotie voor theater als educatief medium.

Hiertoe verrichten wij werkzaamheden die er specifiek op gericht zijn om scholen naar het theater toe te brengen en theater in scholen mogelijk maakt.

Theater in School (impresariaat): geeft advies en verkoop aan scholen en theaters. Theater in School – afgekort: TIS – is een impresariaat voortgekomen uit Van Engelenburg Theater in School, voor schoolvoorstellingen voor kinderen/ leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar (Primair- Voortgezet- en Middelbaar Beroepsonderwijs). Het impresariaat vertegenwoordigt professionele gezelschappen uit alle theaterdisciplines, die educatie bewust onderdeel maken van hun voorstellingen. Van klaslokaal tot speelzaal, van aula, gymzaal tot theaterzaal. In slechts 4 stappen kan een school, een cultuurpunt (intermediair) of theater een voorstelling boeken. Veel voorstellingen hebben eigen lesmateriaal of er is verdieping mogelijk middels aanvullende workshops.

Lesmateriaal (keurmerk): de voorstellingen hebben eigen lesmateriaal, met inleidende, kijk-, of verdiepende opdrachten. Het lesmateriaal wordt sinds 2018 onderworpen aan én krijgt het keurmerk zodra de opdrachten aansluiten bij één of meerdere kerndoelen, het in een online lesomgeving kan worden geplaatst én – heel belangrijk – getoetst en goed bevonden is door een team van docenten. Stichting OTO ontwikkelde dit keurmerk zelf, onder supervisie van directeur Femme Hammer (drs. pedagogiek & onderwijskunde).

Fort van Hoofddorp (verbindingsofficier): Stichting OTO treedt sinds 2020 op als Verbindingsofficier van het Fort van Hoofddorp en biedt bezoekers op locatie een educatief belevingsconcept, KIJK OP HET FORT, bestaande uit o.a. een podcast, diverse informatie voorzieningen en educatieve activiteiten die men als gezin, schoolklas of bedrijf kan beluisteren, bekijken en doen.

Promotie, Werving & Productie: Daarnaast richt de stichting zich op promotie en fondsenwerving: werven van duurzame partners / aangaan van verbinding met instanties en bedrijven/ algemene promotie stichting en productie: eigen nieuw oorspronkelijk te ontwikkelen educatieve producties (voorstellingen, workshops, lesmateriaal).

Share This