Het ontstaan van Stichting OTO
Stichting TOPP is in 2000 in het leven geroepen om theaterproducties mogelijk te maken en te promoten. De Stichting was daar jaren lang succesvol in en specialiseerde zich in familievoorstellingen. Daarmee heeft TOPP inmiddels een ANBI status verworven. Met de laatste economische en politieke ontwikkelingen is het produceren van familievoorstellingen niet meer haalbaar en is Stichting TOPP een slapende Stichting geworden.

De afdeling Theater in School startte in 2006 en is snel succesvol geworden onder haar bezielende leiding. Sinds de oprichting staat Theater in School jaarlijks in de top 5 bij het CJP als groot gebruiker van de CJP–pas.

Verzelfstandiging van Theater in School in een Stichting vergroot de kans de financieringsmix te optimaliseren, zodat zij in staat gesteld wordt: (1) het leerlingenbereik te vergroten van de eigen verkoopafdeling Theater in School (2) het aantal leerlingen te vergroten in het algemeen dat in aanraking komt met theater en (3) zelf hoogwaardige familievoorstellingen toe te voegen aan het (educatieve) theaterlandschap Laatste is geheel afhankelijk van additionele financiering naast de geldstromen die op dit moment al gerealiseerd worden.

Door de afdeling Theater in School op te laten gaan in Stichting TOPP snijdt het mes aan twee kanten; Theater in School kan als Stichting met een ANBI status nieuwe financiële bronnen aanboren. Daarmee krijgt de Stichting mogelijkheden om continuïteit te geven aan de door hen zelf te produceren kwalitatief hoogstaande familievoorstellingen, die in een brede educatieve afzetmarkt kunnen worden weggezet.

Hiermee ontstond de noodzaak dat de naam van de stichting wijzigt in Stichting OTO en de brede doelstelling van de Stichting zich toespitst op theatereducatie.

De naam OTO
OTO staat voor Onderwijs in Theater én Theater in Onderwijs ofwel: Onderwijs in Theater in Onderwijs. Auto (klinkt als: OTO) betekent in het Latijn ‘zelf’ en auto is een verkorting van het woord: automobiel. Waar mobiel staat voor beweging, dus ‘zelf bewegend’. De afkorting OTO duidt direct de beweging. Door het woord theater toe te voegen, geven we aan dat theater in beweging brengt, beweegt. Zowel fysiek het in beweging brengen als het emotionele, het raken en ontroeren. Waardoor mensen op nieuwe gedachten komen en dus in beweging. Door er een figuurtje aan toe te voegen dat onzijdig noch mens noch dier, geeft dat een extra communicatiemiddel waarin we de diverse doelgroepen en vooral jeugd en jongeren makkelijker aanspreken via hun eigen kanalen (social media). Het figuurtje kan geanimeerd worden, iets uitleggen, iets vertellen, stoute dingen doen.

Share This