GESCHIEDENIS

Het ontstaan van Stichting OTO
Stichting TOPP is in 2000 in het leven geroepen om theaterproducties mogelijk te maken en te promoten. De Stichting was daar jaren lang succesvol in en specialiseerde zich in familievoorstellingen. Daarmee heeft TOPP een ANBI status verworven. Met de economische en politieke ontwikkelingen werd het produceren van familievoorstellingen moeilijk en werd Stichting TOPP een slapende Stichting.

In 2006 startte Henrike van Engelenburg een nieuw impresariaat voor educatieve voorstellingen genaamd: Theater in School. Deze werd snel succesvol onder haar bezielende leiding. Sinds de oprichting staat Theater in School jaarlijks in de top 5 bij het CJP als groot gebruiker van de CJP–Cultuurkaart.

Verzelfstandiging van Theater in School in een Stichting vergrootte de kans de financieringsmix te optimaliseren, zodat zij in staat gesteld werd: (1) het leerlingenbereik te vergroten van de eigen verkoopafdeling Theater in School (2) het aantal leerlingen te vergroten in het algemeen dat in aanraking komt met theater en (3) zelf hoogwaardige producties toe te voegen aan het (educatieve) theaterlandschap. Laatste was geheel afhankelijk van additionele financiering naast de geldstromen die gerealiseerd werden uit verkoop.

Theater in School zou als zelfstandige stichting met een ANBI status een betere financieringsmix kunnen realiseren en de Stichting kreeg mogelijkheden om continuïteit te geven aan haar kwalitatief hoogstaande producties die ook in een brede educatieve afzetmarkt konden worden weggezet. Hiermee ontstond in 2016 de noodzaak dat de naam van de stichting te wijzigen in Stichting OTO en de brede doelstelling van de Stichting toe te spitsen op cultuureducatie, waarvan theater in het bijzonder. De motivator en oprichtster Henrike van Engelenburg trok zich terug uit de nieuwe Stichting en droeg het stokje over aan een onderwijsdeskundige met een groot theaterhart: Femme Hammer. Onder haar bezielde leiding is er een erkend keurmerk voor lesmateriaal ontwikkeld en heeft de stichting een eigen speellocatie gekregen: Fort van Hoofddorp.

De naam OTO
OTO staat voor Onderwijs in Theater én Theater in Onderwijs ofwel: Onderwijs in Theater in Onderwijs. Auto (klinkt als: OTO) betekent in het Latijn ‘zelf’ en auto is een verkorting van het woord: automobiel. Waar mobiel staat voor beweging, dus ‘zelf bewegend’. De afkorting OTO duidt direct de beweging. Door het woord theater toe te voegen, geven we aan dat theater in beweging brengt, beweegt. Zowel fysiek het in beweging brengen als het emotionele, het raken en ontroeren. Waardoor mensen op nieuwe gedachten komen en dus in beweging. Door er een figuurtje aan toe te voegen, dat onzijdig noch mens noch dier is, geeft een extra communicatiemiddel waarin we de diverse doelgroepen en vooral jeugd en jongeren makkelijker aanspreken via hun eigen kanalen (social media). Het figuurtje kan geanimeerd worden, iets uitleggen, iets vertellen, het duidt dat culturele ervaringen je in beweging zetten en heel belangrijk: het figuurtje kíjkt!

Stichting OTO gelooft dat theater en cultuur je in beweging zet, juist door er bij stil te staan én te kijken, ook naar de omgeving waar je opgroeit…, dan kom je vérder.

Share This